nabídka realizace
 
Nabídka realizace opravy střechy Tekutou lepenkou
    Provádíme celkové ošetření plochých střech objektů v různém stupni degradace hydroizolační vrstvy a to dodavatelským způsobem.
    Systém Tekutá lepenka představuje bezkonkurenční údržbový systém na tuzemském trhu a je složen z tmelů a hmot výhradně na bázi asfaltu, vyvinutých pro hydroizolační vrstvu plochých střech. Vynikající užitné vlastnosti materiálů jsou dány přísadami minerálních vláken, plastifikátorů a zušlechťujících přísad.
    Současně s hydroizolací střechy provádíme antikorozní ošetření kovových součástí střechy, atik apod.
    Spolupracující firmy používají naše materiály na údržbu střech obytných domů, průmyslových objektů, garáží atd. po celé ČR.
 Využijte stavební sezóny k opravě Vašich střech za dobrou cenu.
Dodací termíny hydroizolačních prací Za příznivého počasí lze námi nabízené hydroizolační práce realizovat v krátké době, např. u obytného domu o ploše střechy 400 m2 v průběhu 14 dnů.
Období vhodné pro nabízené hydroizolace S ohledem na dodržení technologických podmínek při středoevropském klimatu je období vhodné pro aplikaci květen – říjen.
Objekty vhodné pro nabízený hydroizolační systém Panelové obytné domy, průmyslové haly, školy, nemocnice, prodejny, garáže, dřevoprovozy, benzínové stanice, trafostanice, rodinné domy a další objekty s plochou střechou s povrchem z asfaltových pásů nebo plechu.
Cenové relace hydroizolačních prací
  • cena hydroizolačních prací plochých střech se odvíjí od konkrétního stavu střechy
  • provedeme posouzení stavu střechy – kvalita povrchu, boule, znečištění, stav žlabů a vpustí, plechování
  • na základě posouzení a přání zákazníka předložíme cenovou nabídku
  • cenové relace ve vazbě na stav střešního pláště a přání zákazníka se pohybují od 190 Kč/m2
  • Životnost, záruky
  • Životnost námi provedené hydroizolace je 15 let
  • Na těsnost námi ošetřeného střešního pláště poskytujeme
    záruky 2 - 5 let, podle stavebního stavu střešní konstrukce
  • Regionální působnost Hydroizolační práce na plochých střechách zabezpečujeme po celém území ČR.