otázky a odpovědi
 
Jaká je životnost asfaltových hmot na hotových střechách ? Při kvalitní aplikaci a pevném podkladu střešního pláště, nepodléhajícímu velkému pnutí vlivem nestability stavby, uvádí výrobce životnost 15 let. Skladovatelnost materiálů v originálních obalech je 1 rok.
Za jakých podmínek lze hmoty aplikovat ? Suchý podklad je nutný při aplikaci základní hmoty PRIMER, vrchních hmot ROOF SEAL a ALUMINUM COATING. Na vlhký podklad (opatřený hmotou PRIMER) lze nanášet vrchní hmotu MASTIC BRUSH a tmel ROOF REPAIR. Tmel balený v kartuších lze aplikovat až do teplot -12°C (ovšem ne na led).
Jaké lepší vlastnosti má nový systém proti vaření asfaltových pásů ? Vynikající hydroizolační vlastnosti - odolává trvale stojící vodě, zachovává si pružnost i za nízkých teplot, odolává UV záření-nekřehne, díky vzlínavosti utěsní i malé trhliny povrchu střechy, díky obsahu minerálních vláken vytvoří na hotové střeše jednolitou bezešvou plochu, materiály mají vysokou přilnavost k povrchům starých asfaltových pásů, kovům, betonu, dřevu. Z dlouhodobého hlediska nedochází k celkovému vysušení materiálu a tím k jeho praskání a odlupování a to díky speciálním přísadám. Vynikající těsnost systému je dána aplikací materiálů v tekutém stavu.
Proč je nový systém spolehlivější než klasické asfaltové pásy ? Materiály se aplikují za studena a tím si zachovají originální vlastnosti dané výrobcem. Asfaltové pásy se aplikují použitím plamene, tím dochází k přehřátí hmoty tj. k degradaci původních vlastností již na nové střeše.
Období vhodné pro aplikaci hydroizolačních hmot ? Pro dosažení kvalitní hydroizolační vrstvy střešního pláště jsou třeba příznivé teplotní podmínky. Dle zkušeností období květen až říjen.
Do jakého sklonu střechy lze systém aplikovat ? Systém je určen na ploché střechy a na mírně skloněné střechy do sklonu cca 10°, základní materiál PRIMER lze nanášet bez omezení, vrchní materiál ALUMINUM COATING lze díky malé stékavosti dané obsahem hliníku, nanášet i na sedlové střechy.
hotová střecha difuzní vlastnosti ? Hotová hydroizolační vrstva difuzní vlastnosti nemá, je to pružná vodotěsná vrstva. K odvětrání vlhkosti z vrstev střešního pláště doporučujeme osazení aerátorů.
Jak je to se schválením materiálů pro použití v ČR ? Materiály prošly zákonnými zkouškami i posouzením hlavního hygienika a byly schváleny pro použití v ČR. Je k dispozici "Ujištění o Prohlášení o shodě".
Jaké jsou cenové relace nového systému ? Cenové relace hydroizolačního systému Hickson jsou výrazně nižší než je vaření asfaltových pásů, což z něj při vysoké kvalitě činí velmi zajímavý údržbový systém na ploché střechy. Na trhu v ČR nemá konkurenci. Cena za ošetření konkrétní střechy je dána stavem střešního pláště, stavem střešní konstrukce, přáním zákazníka na rozsah prací a ročním obdobím provádění prací.
Kdo už si nechal ošetřit plochou střechu těmito materiály ? Hydroizolační materiály od firmy Hickson jsou desítky let používány v Kanadě, USA, Japonsku, Koreji. V ČR je již mnoho tisíc m2 střech ošetřeno těmito materiály. Jedná se o ploché střechy bytových domů, výrobních hal, řadových garáží, též terasy rodinných domů. Z řady investorů lze uvést: SBD Sever Liberec, SBD PS Liberec, Družstvo pro výstavbu garáží Liberec, Správa bytového fondu Praha, Město Mikulášovice, Město Golčův Jeníkov, Repropag Jablonec n/N, Textilana Liberec, soukromí vlastníci bytových domů v Liberci a další.
Čím se materiály ředí a jaké je nebezpečí požáru při práci ? Konzistence materiálů je upravena výrobcem pro přímé použití. Materiály se nemusí ředit a pokud nebyly před aplikací vystaveny extrémně vysokým teplotám, ani míchat. Pomůcky se po použití čistí technickým benzinem. Materiály jsou hořlaviny I. stupně, aplikace se provádí zásadně za studena což je výraznou předností tohoto systému.
Jak se likvidují obaly od těchto materiálů ? Pokud jsou plechovky dobře vytřeny (např. gumovou stěrkou) od zbytků materiálu, lze je odevzdat ve sběrnách kovového odpadu. Materiály jsou hygienicky nezávadné.
Nevadí louže na střeše životnosti povlaku ? Louže na střeše nevadí, neboť materiály vlivem speciálních přísad odolávají trvale stojící vodě. Nedochází ke splavování materiálu jako např. u vodou ředitelných nátěrů.